1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Važni datumi

 

Prijava učešća i dostavljanje sažetaka
20. april 2020
Obavještenje o prihvatanju sažetaka
30. april 2020
Dostavljanje kompletnih radova
10. juni 2020
Obavještenje o prihvatanju radova
10. juli 2020
Detaljan program rada
15. septembar 2020
AGROSYM 2020 8-11. oktobar 2020
Zbornik radova 20. novembar 2020