1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Važni datumi

 

Prijava učešća i dostavljanje sažetaka
10. maj 2019
Obavještenje o prihvatanju sažetaka
20. maj 2019
Dostavljanje kompletnih radova
20. juni 2019
Obavještenje o prihvatanju radova
20. juli 2019
Detaljan program rada
10. septembar 2019
AGROSYM 2019 3-6. oktobar 2019
Zbornik radova 15. novembar 2019