1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Važni datumi

 

Prijava učešća i dostavljanje sažetaka
20. juli 2019
Obavještenje o prihvatanju sažetaka
30. juli 2019
Dostavljanje kompletnih radova
10. avgust 2019
Obavještenje o prihvatanju radova
20. avgust 2019
Detaljan program rada
18. septembar 2019
AGROSYM 2019 3-6. oktobar 2019
Zbornik radova 20. novembar 2019