1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Važni datumi

 

Prijava učešća i dostavljanje sažetaka
15. juni 2018
Obavještenje o prihvatanju sažetaka
20. juni 2018
Dostavljanje kompletnih radova
20. juli 2018
Obavještenje o prihvatanju radova
20. avgust 2018
Detaljan program rada
15. septembar 2018 
AGROSYM 2018 4-7. oktobar 2018
Zbornik radova 20. novembar 2018