1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Počasni odbor

 

Prof. dr Stevo Mirjanić, Ministar poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Alen Šeranić, Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Dr. Dane Malešević, Ministar obrazovanja i kulture Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Stevo Pašalić, Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Milica Petrović, Dekan Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
Dr. Maurizio Raeli, Direktor Mediteranskog Agronomskog Instituta u Bariju, Italija
Prof. dr Mario T. Tabucanon, Predsjednik medjunarodne asocijacije za životnu sredinu i ruralni razvoj (ISERD), Japan
Prof. dr Fokiaon K. Vosniakos, Predsjednik Balkanske asocijacije za zaštitu životne sredine (B.EN.A), Grčka
Prof. dr Mustafa Şahin, Rektor Selcuk Univerziteta, Turska
Prof. dr Aleksey Andreev, Rektor Državne poljoprivredne akademije iz Perma, Rusija
Prof. dr Nikolay I. Bukhtoyarov, Rektor Državnog Poljoprivrednog Univerziteta iz Voronježa, Rusija
Prof. dr Antanas Maziliauskas, Rektor Aleksandras Stulginskis Univerziteta, Litvanija
Prof. dr Barbara Hinterstoisser, Prorektor Univerziteta za prirodne nauke i resurse, (BOKU), Austrija
Prof. dr José Sergio Barrales Domínguez, Rektor Autonomnog Univerziteta Chapingo, Meksiko
Prof. dr. Hany ElShemyDekan Poljoprivrednog Fakulteta, Univerzitet u Kairu, Egipat
Prof. dr. Sorin Mihai CimpeanuRektor Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterine, Bukurešt, Rumunija
Prof. dr Francesco Tei, Direktor departmana za poljoprivredu, hranu i prirodne nauke, Univerzitet u Perudji
Prof. dr Mohsen Boubaker, Direktor Višeg Instituta za Agronomiju Chott Meriem, Sousse, Tunis
Prof. dr Seyed Hamidreza Sadeghi, Predsjednik društva za upravljanje vodama Irana, Iran
Prof. dr Ivan Yanchev, Direktor Instituta za stočarstvo - Kostinbrod, Bugarska
Dr. Srdjan Lalić, Dekan, Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Miomir Jovanović, Dekan Biotehničkog Fakulteta, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
Prof dr Snežana Janković, Direktor Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi, Republika Srbija
Prof dr Saša Orlović, Direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Republika Srbija
Prof. dr Branko Kovačević, Predsjednik Akademije inženjerskih nauka Srbije, Republika Srbija
Prof. dr Vojislav Trkulja, Direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina 
Dr. Branka Kresović, Direktor Instituta za kukuruz “Zemun Polje”, Republika Srbija
Dr Svetlana Balešević-Tubić, Direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Republika Srbija
Prof. dr Nedeljko Tica, Dekan Poljoprivredni Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
Prof. dr Rodne NastovaDirektor Instituta za stočarstvo, Skoplje, Makedonija
Prof. dr Radovan Pejanovic, Predsjednik Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana, Republika Srbija
Prof. dr Jonel Subić, Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Republika Srbija