1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Počasni odbor

 

Prof. dr Boris Pašalić, Ministar poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Mr. Srdjan Rajčević, Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Milan Kulić, Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Dušan Živković, Dekan Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
Dr. Maurizio Raeli, Direktor Mediteranskog Agronomskog Instituta u Bariju, Italija
Prof. dr Mario T. Tabucanon, Predsjednik medjunarodne asocijacije za životnu sredinu i ruralni razvoj (ISERD), Japan
Prof. dr Mustafa Şahin, Rektor Selcuk Univerziteta, Turska
Prof. dr Aleksey Andreev, Rektor Državne poljoprivredne akademije iz Perma, Rusija
Prof. dr Nikolay I. Bukhtoyarov, Rektor Državnog Poljoprivrednog Univerziteta iz Voronježa, Rusija
Prof. dr Antanas Maziliauskas, Rektor Vytautas Magnus Univerziteta, Kaunas, Litvanija
Prof. dr Barbara Hinterstoisser, Prorektor Univerziteta za prirodne nauke i resurse, (BOKU), Austrija
Prof. dr José Sergio Barrales Domínguez, Rektor Autonomnog Univerziteta Chapingo, Meksiko
Doc. Ing. Klaudia Halászová, Rektor Slovačkog poljoprivrednog Univerziteta iz Nitre, Slovačka
Prof. dr Calin D. Oros, Rektor Valahia Univerziteta iz Targovišta, Rumunija
Prof. dr Viktor Kaminskyi, Direktor Nacionalnog naučnog centra "NAAS", Poljoprivredni institut, Kijev, Ukrajina
Prof. dr Amr Ahmed Mostafa, Dekan Poljoprivrednog Fakulteta, Univerzitet u Kairu, Egipat
Prof. dr. Sorin Mihai CimpeanuRektor Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterine, Bukurešt, Rumunija
Prof. dr Francesco Tei, Direktor departmana za poljoprivredu, hranu i prirodne nauke, Univerzitet u Perudji
Prof. dr Davut Karayel, Dekan Poljoprivrednog Fakulteta, Univerzitet Akdeniz - Antalija, Turska
Dr Chokri Thabet, Direktor Višeg Instituta za Agronomiju Chott Meriem, Sousse, Tunis
Prof. dr Seyed Hamidreza Sadeghi, Predsjednik društva za upravljanje vodama Irana, Iran
Prof. dr Ivan Yanchev, Direktor Instituta za stočarstvo - Kostinbrod, Bugarska
Prof. dr Zlatan Kovačević, Dekan Poljoprivrednog Fakulteta, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Lazar Radovanović, V.D. dekana, Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Mirza Dautbašić, Dekan Šumarskog Fakulteta, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Božidarka Marković, Dekan Biotehničkog Fakulteta, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
Prof dr Rade Jovanović, Direktor Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi, Republika Srbija
Prof dr Saša Orlović, Direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Republika Srbija
Prof. dr Branko Kovačević, Predsjednik Akademije inženjerskih nauka Srbije, Republika Srbija
Prof. dr Vojislav Trkulja, Direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina 
Dr. Branka Kresović, Direktor Instituta za kukuruz “Zemun Polje”, Republika Srbija
Dr Svetlana Balešević-Tubić, Direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Republika Srbija
Prof. dr Nedeljko Tica, Dekan Poljoprivredni Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
Prof. dr Rodne NastovaDirektor Instituta za stočarstvo, Skoplje, Makedonija
Prof. dr Radovan Pejanovic, Predsjednik Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana, Republika Srbija
Prof. dr Jonel Subić, Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Republika Srbija