Уводни реферати

 

Уводни реферати
Корице

САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Душан Ковачевић, Весна Милић

Импресум

ПЕРСПЕКТИВНЕ СОРТЕ И ПОДЛОГЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Драган Николић, Александар Радовић

Организациона тијела

SAVREMENI PRINCIPI ISHRANE ŽIVOTINJA
Nenad Đorđević, Goran Grubić, Bojan Stojanović

Библиографски запис

ДОМИНАНТАН ПОЛОЖАЈ, ЊЕГОВА ЗЛОУПОТРЕБА И ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРАВА КОНКУРЕНТНОСТИ У ПРОИЗВОДЊИ И ОТКУПУ МЛЕКА
Драгић Живковић и сар

Радови  

 

 
   
line decor