Сточарство

 

Сточарство
Корице

СПЕЦИФИЧНОСТИ, ОСОБИНЕ КОЗЈЕГ МЛЕКА И ПЕРСПЕКТИВЕ ИНТЕНЗИВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ (ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КОЗА)
Цвијан Мекић, Глигорије Трифуновић, Зорица Новаковић

Импресум

АНТИБИОТИЦИ У НАМИРНИЦАМА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА И ЊИХОВО ШТЕТНО ДЕЛОВАЊЕ
Зорица Новаковић, Цвијан Мекић, Бранка Новаковић

Организациона тијела

STANDARDI DOBROBITI GOVEDA I SVINjA
Slavča Hristov, Branislav Stanković, Marija Dokmanović

Библиографски запис

ПЕЛВИМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И BURSA OVARII ЧИНЧИЛЕ (CHINCHILLA LANIGERA)
Верица Мрвић, Ризах Авдић, Драгутин Матаругић

Радови

ODRŽIVI RAZVOJ U MLEČNOM GOVEDARSTVU – DEFINISANJE INDIKATORA
Branislava Belić, Marko Cincović

 

 
   
line decor